ANBI

Naam van de instelling
Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek

RSIN
817983077

Contactgegevens
Zie contactpagina

Doelstelling
Het doel van de Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek is het tweejaarlijks organiseren van een oogstfeest, waarbij:

  • de cultuur en historie van het Kromme Rijngebied zichtbaar gemaakt wordt (vroeger, heden en toekomst)
  • kennis en informatie overgebracht wordt: educatie vooral gericht op jongeren
  • de belangrijkste functie van het gebied, agrarisch kerngebied, zichtbaar gemaakt wordt, hierbij komen de thema’s fruitteelt, akkerbouw en veeteelt aan de orde
  • de agrarische sector gepromoot wordt
  • ontmoeting tussen mensen uit het Kromme Rijngebied en de Heuvelrug mogelijk gemaakt wordt.

Beleidsplan
Het Oogstfeest wordt tweejaarlijks georganiseerd. Het eerstvolgende Oogstfeest staat gepland op 31 augustus 2019 en omvat een dagprogramma van 10.00 uur tot 17.00uur. Het Oogstfeest vindt plaats op de Kapelleweg te Cothen tussen de kernen Cothen, ’t Goy en Werkhoven. Een bijzondere locatie, omdat een akkerbouwbedrijf, een veeteeltbedrijf en (2) fruitteeltbedrijven klem naast elkaar liggen. Het Oogstfeest zal aandacht besteden aan het agrarisch gebruik van het Kromme Rijngebied: hoe voerde men vroeger het bedrijf (akker, vee, fruit), hoe doet men dat nu en wat zijn de toekomstverwachtingen. Daarbij zullen het landschaps- en natuurbeheer en het educatieve karakter niet ontbreken. Dit willen we realiseren door bezoekers langs de bedrijven te leiden. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals:
– rondleidingen op 2 bedrijven
– demonstratie melken van de koeien
– jongveekeuring, waar het jongvee van veel melkveehouders in de omgeving gepresenteerd en beoordeeld wordt
– demonstratie appels, peren plukken
– demonstraties oude, hedendaagse en prototype machines (ploegen, dorsen, stationaire motoren etc)
– demonstraties werkzaamheden (dorsen, manden vlechten, klompen maken, zuivelproducten maken etc)
– rijdend melkmuseum
– schapen en eenden drijven
– dansgroepen
– oud Hollandse kinderspelen
– kindertheater
– ponyrijden
– broodjes bakken
– kunstkoe melken
Ook zal de bezoeker veel informatie op borden kunnen lezen. Op een centrale plaats zal een tent geplaatst worden. Hier kan men terecht voor de nodige versnaperingen. Bij de tent en op de bedrijven zijn kraampjes aanwezig waar demonstraties gegeven worden van oude ambachten, waar bedrijven gerelateerd aan de agrarische sector zich presenteren en waar agrarische producten en materialen te zien en te koop zullen zijn. Het Oogstfeest zal overdag plaatsvinden en is toegankelijk voor iedereen. Er zal gezorgd worden voor voldoende bereikbaarheid en parkeervoorzieningen. De bezoekers kunnen wandelend de route van ongeveer 1 km afleggen of kunnen door middel van agrarische voertuigen (fruittreintjes) van locatie naar locatie gebracht worden.
Uitgangspunt is laagdrempeligheid door de entreeprijs zo laag mogelijk te houden. Een en ander afhankelijk van sponsor/subsidie bijdragen.

Samenstelling bestuur
Zie contactpagina

Beloningsbeleid
Bestuursleden van Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek vervullen hun taken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Zie oogstfeest 2017/demonstraties/muziekoptredens/kinderactiviteiten/jongveekeuring/deelnemers 2017

Financiële verantwoording
publicatiecijfers ANBI 2016-2018