Het privacyreglement van de Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.