donderdag, februari 29, 2024

Culturele ANBI

logo culturele Anbi

Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek is door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI.

wat is een culturele ANBI? Klik hier.

Naam van de instelling
Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek

RSIN
817983077

Contactgegevens
Zie contactpagina

Doelstelling

  • de cultuur en historie van het Kromme Rijngebied zichtbaar maken
  • kennis en informatie overbrengen (educatie vooral gericht op jongeren)
  • de belangrijkste functie van het gebied, agrarisch kerngebied, zichtbaar maken, hierbij komen de thema’s fruitteelt, akkerbouw en veeteelt aan de orde
  • de agrarische sector promoten
  • ontmoeting tussen mensen uit het Kromme Rijngebied en de Heuvelrug mogelijk maken.

Beleidsplan
Het Oogstfeest is een tweejaarlijks evenement. Het eerstvolgende Oogstfeest staat gepland in 2021 en omvat een dagprogramma van 10.00 uur tot 17.00uur. Het Oogstfeest vindt plaats op de Kapelleweg te Cothen tussen de kernen Cothen, ’t Goy en Werkhoven. Een bijzondere locatie, omdat een akkerbouwbedrijf, een veeteeltbedrijf en (2) fruitteeltbedrijven klem naast elkaar liggen. Het Oogstfeest zal aandacht besteden aan het agrarisch gebruik van het Kromme Rijngebied. Hoe voerde men vroeger het bedrijf (akker, vee, fruit), hoe doet men dat nu en wat zijn de toekomstverwachtingen. Het landschaps- en natuurbeheer en het educatieve karakter zullen niet ontbreken. Dit alles willen we realiseren door bezoekers langs de bedrijven te leiden.

activiteiten:

– rondleidingen op 2 bedrijven
– demonstratie melken van de koeien
– jongveekeuring, waar het jongvee van veel melkveehouders in de omgeving gepresenteerd en beoordeeld wordt
– demonstratie appels, peren plukken
– demonstraties oude, hedendaagse en prototype machines (ploegen, dorsen, stationaire motoren etc)
– demonstraties werkzaamheden (dorsen, manden vlechten, klompen maken, zuivelproducten maken etc)
– rijdend melkmuseum
– schapen en eenden drijven
– dansgroepen
– oud Hollandse kinderspelen
– kindertheater
– ponyrijden
– broodjes bakken
– kunstkoe melken

De bezoeker zal veel informatie op borden kunnen lezen. Op een centrale plaats zal een tent geplaatst worden, waar men terecht kan voor de nodige versnaperingen. Bij de tent en op de bedrijven zijn kraampjes aanwezig waar demonstraties gegeven worden van oude ambachten, waar bedrijven gerelateerd aan de agrarische sector zich presenteren en waar agrarische producten en materialen te zien en te koop zullen zijn. Het Oogstfeest zal overdag plaatsvinden en is toegankelijk voor iedereen. Er zal gezorgd worden voor voldoende bereikbaarheid en parkeervoorzieningen. De bezoekers kunnen wandelend de route van ongeveer 1 km afleggen. Het is ook mogelijk voor de bezoeker om door middel van agrarische voertuigen (fruittreintjes) zich van locatie naar locatie te laten brengen.
Uitgangspunt is laagdrempeligheid door de entreeprijs zo laag mogelijk te houden. Eén en ander afhankelijk van sponsor/subsidie bijdragen.

Samenstelling bestuur
Zie contactpagina

Beloningsbeleid
Bestuursleden van Stichting Oogstfeest Kromme Rijnstreek vervullen hun taken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Actueel verslag 
Zie oogstfeest 2022

Financiële verantwoording
publicatiecijfers ANBI 2022