Weidevogelbescherming

Benieuwd wat de Weidevogelbescherming nou precies doet? Op 31 augustus 2019 is de Agrarische Natuurvereniging Kromme Rijnstreek op het Oogstfeest met een presentatie en voorlichting over de weidevogels in het Krommerijngebied rond Cothen en Werkhoven.

Weidevogelbescherming Kromme Rijnstreek 2018
Zoals algemeen bekend hebben de weidevogels het al jaren achter elkaar erg moeilijk en ieder jaar neemt het aantal vogels met enkele procenten af. Zowel nesten met eieren als opgroeiende kuikens sneuvelen door predatie, door gebrek aan voedsel of door werkzaamheden. Al jarenlang wordt door bescherming getracht deze achteruitgang van de vogelstand tegen te gaan. Dit gebeurt ook in de Kromme Rijnstreek, waar in 2018 door ongeveer 20 vrijwilligers in samenwerking met en bij ongeveer 30 ondernemers (boeren) deze taak is uitgevoerd.

Het jaar 2018 kende de volgende uitdagingen:

– Het introduceren van 7 nieuwe ondernemers
– Het opleiden van 8 nieuwe vrijwilligers
– Het creëren van 2 zogenaamde plasdras situaties

Resultaten in 2018/vergelijking met voorgaande jaren:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2018 zijn 437 nesten gevonden en waar nodig zinvol beschermd. Hiervan zijn 323 nesten gevonden bij ondernemers die ook in 2017 op dit terrein actief waren, dat betekent een toename van 53 tov 2017. Bij de “nieuwe” bedrijven zijn dus 114 nesten gevonden.
De nesten zijn alle digitaal vastgelegd , waarmee bijvoorbeeld onderstaande kaartbeelden zijn te maken. In het gebied met veel diverse nesten is gebruik gemaakt van de maatregel “Last minute beheer “ in de vorm van uitgesteld maaien, in de gekleurde gebieden is gebruik gemaakt van de regeling “Aandacht voor de kievit “ in de vorm van kruidenrijke akkerrand en geen bewerking tussen 15 april en 15 mei.

 

 

 

 

 

Het betreft nesten van met name kieviten, grutto’s (13), scholeksters en tureluurs (10) en kleine plevier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn in totaal 71 nesten verloren gegaan door het verlaten van de oudervogels, predatie of  werkzaamheden.
Het blijft onbekend hoeveel kuikens uiteindelijk zogenaamd vliegensvlug zijn geworden.

 

 

 

 

 

 

De bescherming en de andere activiteiten zijn alleen mogelijk geworden door de goede samenwerking tussen en de grote inspanning van boeren, loonwerkers en vrijwilligers.
Eind juni is op gepaste wijze het einde van het succesvolle weidevogelbeschermingsjaar 2018 in de Kromme Rijnstreek met alle deelnemende boeren en vrijwilligers gevierd.

 

 

 

 

 

 

Algemeen aandachtpunt voor 2019 is lobby voor verbetering van de overlevingskans van kuikens.
De verwachtingen zijn:

– Introduceren nieuwe bedrijven/boeren
– Het opleiden van nieuwe vrijwilligers
– Kennis van het vinden van grutto/tureluur nesten verbreden
– Meer plasdras situaties creëren
– Continuering van het project “Aandacht voor de kievit “
– Uitbreiden van “last minute beheer “
– Plaatsen van camera’s t.b.v. vaststellen aard predatie
– Informeren burgers m.n. kinderen bij bescherming

Voor meer informatie over weidevogel beschermingsactiviteiten wordt verwezen naar de website www.anvkrommerijnstreek.nl

Eén gedachte over “Weidevogelbescherming

  • februari 10, 2019 om 9:07 pm
    Permalink

    Geweldig. Fors meer nesten gevonden. Daar kan de Agrarische Natuurvereniging trots op zijn. Hoeveel vogels zijn uiteindelijk vliegensvlug geworden?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *